Vores tilgang

Vi arbejder med vores sociale og miljømæssige politikker ud fra vores hovedkontors, forbrugernes og forsyningskædens perspektiv. Tiltag overvåges nøje og forbedres i overensstemmelse med politikopdateringer fra kilder, der bl.a. omfatter EU og FN. Det sikrer, at vi fortsat adresserer vores ansvar og mål, som er baseret på det grundlag, der er fastlagt i FNs Mål for bæredygtig udvikling herunder: Anstændige jobs og økonomisk vækst; fred, retfærdighed og stærke institutioner; samt klimaindsats.