Adfærdskodeks

Alle hos Oase Outdoors er fast besluttede på at drive vores forretning på lovlig og etisk vis. Vi arbejder efter et adfærdskodeks, der er udarbejdet som en rettesnor for den daglige adfærd hos Oase Outdoors-koncernens medarbejdere, ledere og eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Adfærdskodekset beskriver hovedprincipperne for etisk adfærd og forventninger til alle ovennævnte. Vi bestræber os også på at sikre, at vores leverandører, agenter og andre forretningspartnere overholder principperne i vores adfærdskodeks.

Adfærdskodekset bygger på de ti principper i FN’s Global Compact. Disse hidrører fra: FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations Erklæring om Grundlæggende Principper og Rettigheder på Arbejdspladsen, Rio-erklæringen om Miljø og Udvikling og FN’s Konvention mod Korruption.

Principperne omfatter:
Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder, og Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.