8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Social vurdering af leverandører

 

Højrisikoleverandører (bestemmes ved intern risikovurdering) skal indgå i Business Social Compliance Initiative (BSCI)-platformen under amfori BSCI.

Hvorfor er det relevant?
Vores største påvirkning på arbejdsmiljøet, stammer fra indkøb af en bred vifte af produkter, ofte fra leverandører i højrisikolande.

Omfang
Vurderingen vil omfatte vores direkte leverandører med høj, middel og lav risiko.

Ledelsesmæssig tilgang
Business Social Compliance Initiative (BSCI) er et førende system til forsyningskædestyring, der støtter virksomheder i at fremme social compliance og forbedringer på fabrikker i deres globale forsyningskæder. Amfori BSCI implementerer princippet om internationale arbejdstagertandarder, der beskytter arbejdstagernes rettigheder. Vi følger amfori BSCI-platformen med engagement og i overensstemmelse med den amfori BSCI, der er etableret, og som ledes af en medarbejder fra kvalitetsafdelingen.

Aktiviteter
Vi er nu fuldt uddannet i platformen og udfører risikoanalyse blandt vores 110 direkte leverandører hvert år. Vi har fuldt overblik over vores forsyningskædekortlægning og er løbende i dialog med leverandørerne. Vi arbejder i øjeblikket hårdt på at få 80 % af vores samlede indkøbsvolumen gennemført gennem amfori BSCI-platformen.

Resultater
De 17 leverandører i tabellen til højre er nu indarbejdet i amfori BSCI-platformen, i henhold til hvilken de nu skal måles. De 17 "leverandører" tegner sig for i alt 19 fabrikker og udgør 71 procent af vores omsætning. Vi arbejder på at fastholde antallet af leverandører inden for platformen i 2022. Vi vil arbejde mere i dybden med de 17 leverandører, og vi forventer, at en større mængde af vores indkøb vil blive evalueret inden for platformen, da vi vil øge vores indkøbsmængde og invitere to til tre leverandører mere ind i platformen.

Negativ social påvirkning i forsyningskæden og handlinger iværksat.

På baggrund af en intern risikovurdering har vi inkluderet de leverandører, der vil have en betydelig faktisk og potentiel negativ social påvirkning, hvis de ikke lever op til platformens krav.

 

Medarbejdertilfredshed

 

Medarbejdertilfredshed min. 80 procent målt som Trust index fra Great Place to Work (GPTW)-undersøgelsen.

Hvorfor er det relevant?
Ud over vores specialviden er vores mest værdifulde ressource vores medarbejdere, og det ligger i vores DNA som en familiegrundlagt og familiedrevet virksomhed at fremme dette særlige forhold og pleje vores arbejdsstyrke. 

Omfang
Vores Medarbejdertilfredshedsundersøgelse omfatter kun aktive fuldtidsansatte, som har arbejdet for Oase Outdoors i minimum 3 måneder, og som ikke er på orlov i mere end 6 måneder.

Ledelsesmæssig tilgang
Undersøgelsen gennemføres af en ekstern uafhængig part, og anonymitet garanteres. Kun afdelinger med minimum 5 medarbejdere modtager en separat rapport.

Aktiviteter
Den nuværende undersøgelse blev gennemført af Great Places to Work i efteråret 2021, og dataene blev præsenteret i november. Alle medarbejdere har fået input vedrørende resultaterne på afdelingsniveau for at gøre Oase Outdoors til et endnu bedre sted at arbejde. Det høje engagement og den store effekt af resultaterne i hver afdeling giver en god indikator for ledelsesmæssig handling.

Resultater
Trust-indekset på 87 % er et rekordhøjt niveau i forhold til en KPI på 80 %.

 

Indikatorer

Der er sket en stor stigning i Trust-indeksets tal i forhold til 2020. Resultatet er meget tilfredsstillende, og vi er nu blandt de bedste i Great Places to Work-vurderingen.