16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Antikorruption

 

Udarbejdelse af en antikorruptionspolitik og implementering af et uddannelsesprogram. Minimum 90 procent af relevante medarbejdere skal gennemføre et uddannelsesprogram med resultatet ‘bestået’ på baggrund af ‘bestået/ikke bestået’.

Hvorfor er det relevant?
Ikke alene er implementeringen af en antikorruptionspolitik et Ejerskabskrav fra Ratos’ side og en del af overholdelsen af forretningspolitikken, men det er afgørende for virksomhedens succes, da vores virksomheds langsigtede bæredygtighed afhænger af vores evne til at opretholde de højeste standarder for personlig og kollektiv integritet.

Omfang
Som følge af Oase Outdoors' behov for at beskytte sin position som en betroet forretningspartner vil relevante Oase Outdoors-medarbejdere, der optræder under Oase-navnet, være underlagt denne politik.

Ledelsesmæssig tilgang
Vi har udviklet en stærk og velovervejet tilgang til dette område, og vi har påbegyndt implementeringen. Der er udarbejdet et sæt retningslinjer og FAQ til medarbejderne, som nu også er nævnt i Personalehåndbogen. Vi har også indført en whistleblowerordning, hvor overtrædelser kan indberettes fortroligt. 

Aktiviteter
Antikorruptionsundervisningen kører nu på fuld kraft og evalueres hvert år. HR-afdelingen gennemfører undervisningen årligt og ved ansættelse af nye medarbejdere.

Resultater
Antikorruptionspolitikken er nu på plads. 100 % af de relevante medarbejdere har gennemført og bestået uddannelsen i 2021.

Indikatorer
Kommunikation og uddannelse i antikorruptionspolitikker og -procedurer. Andel af relevante medarbejdere (29), der årligt gennemfører uddannelsen i antikorruption, sættes til 90 %.