16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Corruptiebestrijding

 

Opstelling van een anticorruptiebeleid en implementatie van een leerprogramma. Minstens 90% van de betrokken medewerkers moet een leerprogramma afronden met 'geslaagd' als resultaat, op basis van 'geslaagd/gezakt'.

Waarom is dit relevant?
Niet alleen is de implementatie van een anticorruptiebeleid een Eigendomsvereiste van Ratos en maakt het deel uit van de conformiteit van de bedrijfsvoering, het is ook cruciaal voor het succes van ons bedrijf. Willen we ook op de lange termijn duurzaam zijn, dan moeten we de hoogste normen van persoonlijke en collectieve integriteit blijven hanteren.

Reikwijdte
Omdat we onze positie als betrouwbare zakenpartner moeten beschermen, zijn de relevante medewerkers van Oase Outdoors die onder de naam Oase handelen aan dit beleid gebonden.

Managementaanpak
Op dit gebied hebben we een sterke oordeelkundige aanpak ontwikkeld en de implementatie daarvan is inmiddels begonnen. We hebben richtlijnen en FAQ's voor medewerkers geformuleerd. Deze zijn nu ook te vinden in het personeelshandboek. Verder hebben we een klokkenluidersysteem ingevoerd, zodat overtredingen vertrouwelijk kunnen worden gemeld. 

Activiteiten
De anticorruptietraining draait nu op volle toeren en wordt elk jaar geëvalueerd. De HR-afdeling verzorgt de opleiding: elk jaar én bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Resultaten
Het anticorruptiebeleid is nu van kracht. 100% van de relevante medewerkers heeft de training in 2021 doorlopen en met succes afgerond.

Indicatoren
Communicatie en training over anticorruptiebeleid en -procedures. Het percentage relevante medewerkers (29) dat de anticorruptietraining jaarlijks afrondt, is vastgesteld op 90 procent.