Duurzaamheidsrapporten

Vanaf 2018 publiceren we ons Duurzaamheidsrapport. Daarin belichten we onze doelstellingen en de vooruitgang die we boeken om die te verwezenlijken. Deze rapporten brengen onze reis in kaart, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Ze geven ons ook waardevolle aanwijzingen bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor actuele, nieuwe en toekomstige vraagstukken. Ze vormen een historisch overzicht dat als referentie kan dienen voor het meten van succes en van de verdere acties die nodig zijn om de huidige en toekomstige doelstellingen te bereiken.