8 - Goede banen en economische groei

Sociale beoordeling van leveranciers

 

Leveranciers met een hoog risico (bepaald door een interne risicobeoordeling) worden opgenomen in het kader van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) onder amfori BSCI.

Waarom is dit relevant?
We bereiken onze grootste sociale impact, net als bij milieukwesties, door een gevarieerd assortiment producten in te kopen, vaak van leveranciers die vanuit hoogrisicolanden opereren.

Reikwijdte
De beoordeling betreft onze rechtstreekse leveranciers met een hoog, middelmatig en laag risico.

Managementaanpak
Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een toonaangevend systeem voor het beheer van de toeleveringsketen. Het ondersteunt bedrijven bij het stimuleren van sociale naleving en verbeteringen in de fabrieken in hun wereldwijde toeleveringsketens. Amfori BSCI past de voornaamste internationale arbeidsnormen toe die de rechten van werknemers beschermen. We volgen het amfori BSCI-kader met inzet en in overeenstemming met de amfori BSCI-opzet, onder toezicht van een medewerker van de kwaliteitsafdeling.

Activiteiten
We zijn nu volledig vertrouwd met het kader en voeren elk jaar een risicoanalyse uit bij onze 110 rechtstreekse leveranciers. Onze toeleveringsketen hebben we volledig in kaart gebracht en we overleggen voortdurend met onze leveranciers. Momenteel zijn we druk bezig om 80 procent van ons totale aankoopvolume via het amfori BSCI-kader te laten verlopen.

Resultaten
De 17 leveranciers in de tabel hiernaast zijn nu opgenomen in het amfori BSCI-kader, op grond waarvan zij vanaf nu beoordeeld worden. Deze 17 leveranciers vertegenwoordigen in totaal 19 fabrieken en zijn goed voor 71% van onze omzet. We streven ernaar het aantal leveranciers dat binnen het kader valt in 2022 op peil te houden. We gaan nauwer samenwerken met deze 17 leveranciers. We verwachten dat meer van onze aankopen via dit kader worden geëvalueerd, omdat we meer gaan inkopen en nog twee à drie leveranciers zullen uitnodigen voor het kader.

Negatieve sociale gevolgen in de toeleveringsketen en genomen maatregelen.

Aan de hand van een interne risico-evaluatie hebben we bepaald welke leveranciers een aanzienlijke reële en potentiële negatieve sociale impact hebben als zij zich niet aan een kader houden.

 

Tevredenheid van medewerkers

 

Tevredenheid van medewerkers min. 80%, gemeten als Trust-index uit de enquête van Great Place to Work (GPTW).

Waarom is dit relevant?
Naast onze gespecialiseerde kennis zijn onze medewerkers onze meest waardevolle troef. Het zit in ons DNA, als familiebedrijf, om onze mensen te koesteren en deze speciale band te versterken. 

Reikwijdte
Onze enquête naar de tevredenheid van medewerkers betreft alleen actieve, fulltime medewerkers die minstens drie maanden voor Oase Outdoors hebben gewerkt en niet langer dan zes maanden met verlof zijn.

Managementaanpak
De enquête wordt uitgevoerd door een externe, onafhankelijke partij en anonimiteit is gewaarborgd. Alleen afdelingen met minstens vijf medewerkers krijgen een afzonderlijk rapport.

Activiteiten
De meest recente enquête werd in het najaar van 2021 uitgevoerd door Great Places to Work en de gegevens werden in november gepresenteerd. Alle medewerkers hebben op afdelingsniveau input gehad over de resultaten, zodat ze van Oase Outdoors een nóg betere werkomgeving kunnen maken. De grote betrokkenheid en de impact van de resultaten op elke afdeling vormen een goede maatstaf voor maatregelen van het management.

Resultaten
De Trust-index van 87% is, in vergelijking met een KPI van 80%, van recordhoogte.

 

Indicatoren

Ten opzichte van 2020 zijn de cijfers van de Trust-index sterk gestegen. Het resultaat is bijzonder goed en we behoren nu tot de top in de Great Places to Work-beoordeling.