VILKÅR & BETINGELSER

Sidste ændrings dato: 12.08.2013

Dette website er udarbejdet af Oase Outdoors ApS som en service for kunderne. 


Læs venligst disse Anvendelsesbestemmelser, før websitet benyttes. Brugeren indvilliger i nedenstående Anvendelsesbestemmelser, når websitet benyttes. Oase Outdoors ApS forbeholder sig ret til når som helst at ændre, forandre, revidere, tilføje eller fjerne en del af de følgende Anvendelsesbestemmelser helt eller delvist.

Angivelse af ophavsret 
Alle materialer, herunder tekster, illustrationer, fotos og videoklip på dette website, tilhører Oase Outdoors ApS og er beskyttet af dansk og international ophavsretslovgivning, medmindre andet er angivet. Derfor er det ikke tilladt at reproducere, offentliggøre, forandre eller udarbejde afledte værker på basis af dette website uden tilladelse fra Oase Outdoors ApS. Kontakt venligst marketingafdelingen hos Oase Outdoors ApS, hvis der er tvivl om, hvordan ophavsretligt beskyttede materialer fra websitet må benyttes.

Lovvalg
Adgang til dette website og anvendelse af indholdet heraf bestemmes af og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

Ansvarsfralæggelse
Anvendelsen af dette website er helt for egen risiko. Hverken Oase Outdoors ApS eller nogen anden part, der har været involveret i oprettelsen heraf, kan drages til ansvar for skader eller tab, der skyldes anvendelse eller adgang til dette website.

Hemmeligholdelse 
Alle informationer, kommentarer, spørgsmål, ideer eller materialer, brugeren overfører til websitet, vil blive behandlet som ikke-fortrolige. Det betyder, at det står Oase Outdoors ApS frit for at anvende de informationer, der overføres med det ene eller andet formål for øje.

Links til andre websites 
Dette website kan indeholde links til andre websites. Disse websites drives af andre parter. Oase Outdoors ApS har derfor ikke noget ansvar for disses indhold. Det er derudover alene brugerens ansvar at beskytte sig mod virus og andre ødelæggende elementer.

Links til oase-outdoors.dk
Oplysninger om og links til oase-outdoors.dk kan være offentliggjort på andre websites. Oase Outdoors ApS påtager sig intet ansvar for de oplysninger og links, der er offentliggjort på tredjeparts websites.

Dette websites sikkerhed 
Det er forbudt at krænke eller forsøge at krænke dette websites sikkerhed. Det vil sige, at brugeren ikke må søge adgang til data, der ikke er beregnet på vedkommende, ligesom brugeren ikke må forsøge at scanne eller teste systemets eller netværkets sårbarhed. Derudover må brugeren ikke sende uopfordrede e-mails eller en virus til websitet. Krænkelser af system- eller netværkssikkerheden kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

Informationernes nøjagtighed
Oase Outdoors ApS bestræber sig på at sikre, at informationer, der offentliggøres på websitet, er nøjagtige. Der gives dog ingen garanti for website-informationernes nøjagtighed.