Testfaciliteter

Hos Oase Outdoors overlades der ikke noget til tilfældighederne. Markedssuccesen er direkte afhængig af evnen til at holde et højt kvalitetsniveau. Derfor gennemgår hele sortimentet en omfattende kvalitetskontrol.

Vi har egne medarbejdere i Østen, som sikrer den løbende kvalitetskontrol på fabrikkerne, samt at der altid er god overensstemmelse imellem de krav og ønsker, der stilles til produkterne og det faktiske resultat. Inden pakning gennemgås hvert enkelt telt for eventuelle fejl og mangler. Teltene opstilles enkeltvis, og alle kritiske punkter efterses.

I Danmark såvel som på vores faciliteter i Fjernøsten er der installeret regnvejrsanlæg, der kan teste, om teltene er tætte. Der udtages hele tiden stikprøver af teltene, som på 30 minutter udsættes for, hvad der svarer til cirka et halvt års nedbørsmængde i Danmark. 

Sammen med vores kraftige vindmaskiner, der ligeledes er at finde i både Danmark og Fjernøsten, råder Oase Outdoors over nogle af markedets allerbedste testfaciliteter. Faciliteter der også anvendes af de europæiske branchemedier – herunder det største tyske outdoor-magasin, Outdoor. 

Alle øvrige produkter gennemgår også grundige funktions- og holdbarhedstest. Produkterne er skabt for at blive brugt igen og igen, og kun via test og udvikling sikres det, at forbrugeren får den optimale oplevelse med produkter fra vores tre brands.